Archive for the ‘Transport lotniczy’ Category

Rozwój lotnisk

images (48)Rozwój infrastruktury lotniczej ma bardzo duże znacznie, zwłaszcza w przypadku dużych tras. Jednak w przypadku Europy mogliśmy obserwować, także znaczny wzrost znaczenia wykorzystania lotnictwa w obrębie poszczególny krajów. W tym względzie branża lotnicza liczyła na zyski jakie będzie można generować na poziomie Stanów Zjednoczonych. Jednak okazało się, że na razie potrzeby ruchu pasażerskiego w tym względzie w Europie są znacznie bardziej ograniczone.

Na pewno wynika to między innymi z tego, że poziom integracji pomiędzy poszczególnymi krajami, a zwłaszcza obywatelami nie jest jeszcze tak rozbudowany, jak właśnie w Ameryce. W związku z tym na tym polu branża ta jest jeszcze w stanie osiągać znaczne przychody, które w wielu przypadkach obecnie nie są generowane. Jednak na pewno dalszy rozwój lotnisk, zwłaszcza w mniejszych miastach będzie następował, gdyż w przypadku wielu działań gospodarczych, a także biznesowych czas podróży jest bardzo ważny. Zresztą podobnie, jak czas przewiezienia jakiegoś produktu, czy towaru.

W tym względzie pytanie jakie można sobie stawiać jest takie w jakim kierunku pójdzie rozwój tych małych lotnisk. Czy jedynie będą one budowane do obsługi między innymi małych samolotów pasażerskich, a także lotnictwa prywatnego, czy też także będą one dawały możliwości większego rozwoju lotnictwa międzynarodowego, co będzie miało oczywiście wpływ na tendencje rozwoju całej branży.

Helikoptery i ich znaczenie

pobrane (39)Na pewno zastanawiając się nad znaczeniem współcześnie wykorzystania helikopterów zdecydowanie an pierwszą myśl przychodzi na wykorzystanie ich bojowe. Jednak okazuje się, że w znacznie większym stopniu wykorzystywane są one właśnie do obsługi wielu ważnych działań cywilnych. W tym względzie ciężko wyobrazić sobie między innymi transport osób chorych, czy tych które uległy ciężkim wypadkom bez udziału tego rodzaju maszyn. Na pewno w tym względzie dalszy rozwój helikopterów może nabrać znaczenia w przypadku znacznego zminimalizowania kosztów ich budowy. Równie ważne będzie, jeśli będą one mogły wykorzystywać inny rodzaj paliwa, niż lotnicze. Jednak najważniejsze w przypadku służb ratowniczych, czy stacji telewizyjnych będzie możliwość wykorzystywania zdalny maszyn tego rodzaju. W tym przypadku na pewno tego rodzaju rozwiązania dotyczące także transportu mogą się upowszechnić w raz ze wzrostem znaczenia wykorzystywania zdalnego namierzania, ale także nowoczesnych systemów typu gps.

W takim przypadku wzrośnie możliwość między innymi automatycznego ustalania trasy różnego rodzaju pojazdów, co między innymi będzie mogli umożliwić sterowanie transportem przez operatora takich maszyn z każdego miejsca na globie. Jednak transport pasażerski nie jest w stanie wykorzystywać tych maszyn na większą skalę głównie ze względu na wysokie koszty takiego transportu oraz brak odpowiednich gabarytów takich maszyn.

Znaczenie systemu bezpieczeństwa w lotnictwie

images (49)Na pewno w przypadku transportu bardzo duże znacznie ma bezpieczeństwo. W tym przypadku wiele osób nie korzysta z pewnych rodzajów transportu na przykład lotniczego, czy samochodowego właśnie ze względu na obawy jakie posiada, co do własnego bezpieczeństwa. W tym przypadku, jeśli idzie o transport pasażerski jednym z najbardziej bezpiecznych jego rodzajów jest oczywiście transport kolejowy. W tym przypadku bardzo rzadko zdarzają się wypadki, ale szczególnie pozytywną statystykę możemy obserwować w tym przypadku w kwestii ilości śmiertelnych ofiar, która jest oczywiście bardzo niska. W tym aspekcie transport lotniczy mimo licznych obaw kierowanych w jego stronę też można zaliczyć do bardzo bezpiecznego rodzaju transportu. Na pewno, jednak należy zdać sobie sprawę, że obecnie wykorzystywane samoloty w coraz szybszym tempie się starzeją, a ich wymiana będzie jeszcze trwała ze względu między innymi na to, że branża lotnicza dopiero wychodzi z kryzysu jaki przeżywała. W związku z tym bezpieczeństwo różnego rodzaju maszyn jakie używają, zwłaszcza linie lotnicze w mniejszych krajach jest znacznie mniejsze. Na pewno ważne jest to w jaki sposób pasażerowie reagują na podejście do kwestii związanych z terroryzmem. Jak się okazuje tego rodzaju obawy są niepotrzebne, gdyż prawdopodobieństwo ataku terrorystycznego na pasażerów nadal jest w znacznym stopniu ograniczone, a obawy z tym związane są generowane głównie przez media.

Rosnące ceny podróży lotniczych

pobrane (40)Niestety ze względu na to, że branża lotnicza przeżyła dwa kryzysy możemy obserwować wciąż rosnące ceny, jeśli idzie o usługi związane z transportem lotniczym. W tym względzie oczywiście pierwszym rodzajem kryzysu był ten związany z zamachami w samolotach dokonanymi przez terrorystów. Spowodowało to znaczny odpływ pasażerów od pasażerskiego transportu lotniczego. Drugim rodzajem kryzysu był ten związany ze zmianami pogodowym9i w Europie i kryzysem finansowym.

W związku z tym branża ta nadal próbuje kumulować zyski kiedy obecnie znów stało się to możliwe. Widać, jednak że pewne zmiany powodują w tym względzie, że zwłaszcza pasażerowie w znacznie mniejszym stopniu zainteresowani są tego rodzaju transportem, zwłaszcza na dających potężne zyski małych trasach w obrębie kraju. Branża ta, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale także w idącej w tym kierunku Unii Europejskiej stawała się coraz bardziej opłacalna. Obecnie między innymi ze względu na wzmożone kontrole na lotniskach możemy w tym względzie obserwować znacznie mniejsze zainteresowanie tego rodzaju podróżami.

Tym bardziej, że w wielu krajach czas podróży innymi rodzajami transportu nie jest znacznie dłuższy, a często jest w stanie generować znacznie mniejsze koszty. W związku z tym można się spodziewać, iż dopiero nowe ruchy, jeśli idzie o budowanie bardziej nowoczesnych maszyn lotniczych, a także spadek cen jest w stanie znów kumulować na tym polu znacznie ilości pasażerów.

Szybki transport po kuli ziemskiej

pobrane (41)Krótki czas podróży w wielu rodzajach działań jakie wykonujemy ma szczególne znaczenie. Na pewno łatwo zauważyć, że kraje rozwinięte między innymi są w stanie w tak szybki sposób nadal podlegać rozwojowi dzięki temu, że mogą wykorzystywać bardzo szybki transport, który jednocześnie nie generuje na tym polu nadmiernych kosztów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku transportu pasażerskiego. W tym względzie na pewno na pierwszym miejscu postawić można lotnictwo, bez którego nie byłoby możliwości podróżowania po całej kuli ziemskiej w tak krótkim czasie. Dzięki temu możemy dotrzeć niemal w każde miejsce w mniej, niż dobę, co oczywiście jest olbrzymim postępem jaki możemy obserwować, zwłaszcza w stosunku do tego, co mogliśmy obserwować raptem sto lat temu.

W takiej sytuacji, jak na razie zmniejszanie dalsze czasu podróżowania, zwłaszcza na dużych trasach stało się nieopłacalne w związku z tym an razie nie ma się, co spodziewać postępów na tym polu. Znacznie większego znaczenia nabiera w tym względzie możliwość szybszego poruszania się w obrębie coraz większy miast, a nawet aglomeracji miejskich. Jednak równie ważne w tym względzie jest, także poruszanie się i podróżowanie w obrębie danego kraju. W związku z tym tak intensywnie w krajach bardziej rozwiniętych inwestuje się między innymi w kolei szybkich prędkości, która dzięki coraz lepszym materiałom jest w stanie uzyskiwać prędkości przekraczające trzysta kilometrów na godzinę.

Zmiany sposobu życia dzięki samolotom

images (50)Na pewno jeszcze kilka dekad temu nie można było wyobrazić sobie tego, że w kilka godzin będziemy mogli dostać się w niemal każdy zakątek ziemi. W tym względzie możemy obserwować najbardziej istotny wzrost znaczenia nowoczesnych rozwiązań w transporcie. Między innymi na tym polu największe znaczenie posiada transport lotniczy, który jest w stanie generować coraz mniejsze koszty, a także prędkości. Bez samolotów nie bylibyśmy w stanie w tak istotny sposób skracać czasu naszej podróży. Oczywiście ze strony producentów zainteresowanie obecnie dalszym skracaniem czasu podróży spadło ze względu to, że większe samoloty, które oczywiście generują znacznie większe dochody potrzebują w tym względzie więcej paliwa.

W związku z czym nie są w stanie osiągać tak dużych prędkości. Na pewno, jednak w tym względzie sporo może się zmienić w sytuacji, gdy pojawią się jakieś nowe rozwiązania, jeśli idzie właśnie o wykorzystywane w tym celu paliwo. Duże znacznie ma też pojawienie się lżejszych materiałów, z których samoloty można będzie budować.

W ten sposób będzie można budować większe maszyny, które mogą generować jeszcze większe przychody. Dodatkowo zużycie paliwa może być mniejsze, a nadwyżki ewentualnie mogą sprawić, że firmy zajmujące się tego rodzaju produkcją i transportem zdecydują się ponownie inwestować w znaczne zwiększenie prędkości nowoczesnych maszyn lotniczych, a co za tym idzie skracanie czasu podróży.

Loty w kosmos, czyli turystyka przyszłości

images (51)Na pewno w przypadku turystyki szczególnie interesujące z perspektywy klientów są takie rozwiązania, które są nowatorskie. W tym względzie mogą one być nawet kosztowne, gdyż coraz większa liczba osób jest w stanie na nie sobie pozwolić. Na całym świecie bądź, co bądź możemy obserwować w tym względzie wzrost ilość milionerów. W związku z tym coraz bardziej popularne stają się między innymi taki rozwiązania, jak loty w kosmos. W tym przypadku oczywiście są one możliwe dzięki znaczeniu na tym polu wzrostu nowoczesnych rozwiązań. Powoduje to, że koszty, które są na tym polu generowane są coraz mniejsze, a co za tym idzie coraz większa liczba osób jest w stanie pozwolić sobie na taki lot w kosmos. Na pewno w tym przypadku na razie nie można jeszcze obserwować wzmożonego ruchu turystycznego w tym aspekcie. Jednak jego popularyzacja, która powinna w najbliższym czasie nastąpić ze względu na coraz to nowe w tym zakresie rozwiązania może, także doprowadzić do znacznie większego zainteresowania między innymi transportem kosmicznym. Szczególne znaczenie może on mieć w przypadku, gdy jakieś firmy zdecydują się korzystać ze złóż różnego rodzaju produktów jakie znajdować się mogą między innymi na księżycu. Dodatkowo na pewno pojawienie się stacji badawczych znacznie większych gabarytów jest w stanie doprowadzić do tego, że dłuższy czas przebywania w kosmosie znacznie bardziej będzie skłaniał ludzi do zainteresowania się tego rodzaju podróżami, a także podjęcia decyzji o wydaniu na to niemałych mimo wszystko pieniędzy.

Perspektywy rozwoju lotnictwa

images (52)W przypadku lotnictwa szczególne znaczenie w przypadku jego rozwoju ma to jakie technologie pojawią się do wykorzystywania w najbliższym czasie. Niewątpliwe duże znacznie na tym polu ma to w jaki sposób będzie się rozwijała między innymi technologia rakietowa. Drugim ważnym aspektem jest to jakie materiały pojawią się w przypadku wykorzystywania ich do lotów w kosmos. W tym przypadku najlepiej jest testować różnego rodzaju nowe technologie, gdyż w przypadku ich skuteczności na tym polu bardzo szybko można je wdrożyć w lotnictwie. Na pewno sporym postępem w tej dziedzinie było zastosowanie materiałów kompozytowych, które są znacznie lżejsze, a co za tym idzie mogą generować znacznie mniejsze koszty poprzez konieczność mniejszych potrzeb na paliwo.

Na pewno, jednak jeśli idzie o rozwój krajowych połączeń to niestety lotnictwo, które w znacznym stopniu nadal używa ropy naftowej do produkcji paliwa ma znacznie mniejsze perspektywy rozwoju w stosunku do między innymi kolei. W tym względzie są one w stanie zabierać znacznie większą ilość pasażerów, a co za tym idzie generować znacznie mniejsze koszty związane między innymi z biletami. Paliwo jest, także już dziś bardziej ekologiczne, a prąd z innych źródeł może w tym względzie tym bardziej wypierać wykorzystanie lotnictwa na małych trasach. W tym przypadku na pewno zmniejszenie gabarytów samolotów je obsługujących wcale nie musi być dobrym rozwiązaniem.

Możliwości podróżowania dzięki nowoczesnym samolotom

images (53)Rozwój technologii sprawia między innymi, że znacznie łatwiej przychodzi budowanie różnego rodzaju nowoczesnych maszyn. Na pewno na tym polu ważny jest też koszt takich konstrukcji. Jak widać w prywatnym biznesie już za kilkanaście milionów można w tym względzie realizować bardzo ciekawe rozwiązania między innymi na polu lotnictwa. W tym względzie na pewno ten rodzaj transportu szczególnie kładzie nacisk na koszty. Wynika to z faktu między innymi tego, że branża ta przeżywała spore perturbacje między innymi związane z wydarzeniami jakimi były ataki terrorystyczne. W tym przypadku sporym problemem była, także pogoda.

W związku z tym obecnie znacznie trudniej jest na tym polu realizować zyski, zwłaszcza że także koszty paliwa nie maleją. Natomiast pasażerowie nie są przyzwyczajeni na tym polu do znacznych podwyżek cen. Szczególnie w przypadku krajów bardziej rozwiniętych, gdzie posiadają różnego rodzaju inne formy transportu. W tym przypadku często znacznie tańszego, choć nie talk komfortowego, czy realizującego podróże w krótkim czasie. Jednak w sytuacji, gdy kryzys powoduje między innymi obniżenie się dochodów wielu osób, a także cięcie kosztów przez firmy, zwłaszcza w transporcie krajowym zwraca się szczególną uwagę na to jakie koszty generują poszczególne rodzaje transportu. Na pewno na tym polu do momentu pojawienia się maszyn wykorzystujących tańsze paliwo nie będzie znacznego spadku cen, a co za tym intensywnego przypływ pasażerów.

Lotniczy transport towarów

pobrane (42)W przypadku lotniczego transportu towarów nie rozwinął się on na takim poziomie, jak spodziewano się jeszcze dwie, trzy dekady temu. Niestety okazało się, że wykorzystywanie bardzo dużych samolotów nie staje się bardziej opłacalne ze względu na silny wzrost cen paliw, czyli benzyny, która jest wykorzystywana w tego rodzaju transporcie. Można spodziewać się, że w przypadku możliwości wykorzystywania innego rodzaju paliwa w przypadku lotnictwa będzie to mogło się zmienić. Oczywiście na razie żadne inne rodzaj paliwa nie dają takich możliwości, jak paliwo lotnicze, jeśli idzie o dawana energię i efektywność spalania. W związku z tym można się spodziewać, że w zakresie właśnie transportu lotniczego przejście na wykorzystywanie innych rodzajów paliwa nastąpi na samym końcu.

Na pewno w tym względzie transport towarów za pomocą samolotów jest najbardziej opłacalny, jeśli idzie o czas w jakim można go realizować. W związku z tym wiele firm decyduje się na takie rozwiązanie. Nie każdy rodzaj towaru, jednak może być w ekonomiczny sposób tak realizowany. Na pewno szczególne znaczenie ma on w biznesie jaki związany jest realizacją różnego rodzaju przesyłek, gdzie szczelnie istotny z punktu widzenia klientów jest oczywiście czas takiej dostawy. Jednak w przypadku znacznie większych gabarytowo produktów tego rodzaju rozwiązania nie zawsze są najbardziej opłacalne. W związku z tym głównie wykorzystywany jest on na długich trasach.