Archive for the ‘Polski transport’ Category

Sródlądowy transport kombinowany

b4_2dNiedoceniony przez Polaków transport śródlądowy mógłby mieć naprawdę wielkie znaczenie w niektórych segmentach rynku. Szczególne zastosowania mógłby mieć w takich dziedzinach jak obsługa portów morskich, obsługa obrotów handlu zagranicznego, czy przewozy turystyczne w relacji Niemcy-Polska-Kaliningrad oraz przewozy kruszywa wydobywanego z dna rzeki. Ponadto, polski transport śródlądowy mógłby, podobnie jak w krajach UE, przystosować się do obsługi przewozów kombinowanych, szczególnie kontenerowych. Znacznie odciążyłoby to transport samochodowy i kolejowy. Brakuje jednak aktywność rządu, która obecnie ogranicza się do finansowego wsparcia Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego, które mają być podstawą systemu promocji tego rodzaju transportu między innymi przez wymianę floty. W tym roku była to jednak śmieszna kwota 3 mln. Kontynuowany jest też “Program dla Odry 2006″, ale uwzględnia on jednak potrzeby żeglugi w minimalnym zakresie. Za 15 lat zakończy się realizacja programu “Odra 2006″ o wartości 15 mld zł. Da to gwarancję uniknięcia powodzi, a także Odra będzie spełniać odpowiednie wymagania przewozowe.

Czy jednak po tylu latach zastoju jest jeszcze szansa na osiągnięcie szybkich zysków zakładanych w programie? Nie przeprowadzono ilościowej i jakościowej analizy podmiotów zainteresowanych tą formą przewozu towarów. Według założeń programu, w 2015 roku przewóz ma wynieść 20 mln ton. Nie uwzględniono jednak wielkości nakładów, jakie budżet państwa musi ponieść na modernizację i stworzenie niezbędnej infrastruktury.

Polski transport śródlądowy

2Polska żegluga śródlądowa przewiozła w ubiegłym roku ok.9,5 mln ton ładunków. Jednak jej udział w przewozach ładunków wynosi zaledwie 0,6 proc. W porównaniu z Niemcami gdzie wskaźnik ten wynosi 15 procent, Węgrami i Rumunią które mają po 7 procent jest to bardzo kiepski wynik. Obecnie priorytetem polityki transportowej wielu krajów Unii Europejskiej jest rewitalizacja żeglugi śródlądowej. Powody są dwa. Pierwszy to ochrona środowiska, a drugi to znacznie niższe koszty takiego transportu w porównaniu z innymi. Polskie rzeki są ostatnimi nieuregulowanymi dużymi rzekami w Europie. Przewozy towarowe żeglugi śródlądowej odbywają się głównie w relacjach z portów Odry do Europy Zachodniej. Odra ma połączenie z europejskim systemem dróg wodnych śródlądowych przez kanały łączące ją z niemieckimi rzekami Szprewą oraz Hawelą, a udział przewozów między Polską a Niemcami w całości przewozów międzynarodowych wynosi ponad 90 procent.

Ważną drogą wodną jest też linia Wisła-Odra między Bydgoszczą a Kostrzynem. Znaczenie, choć bardziej lokalne mają też Górna Wisła oraz Wisła w pobliżu Warszaw. Łącznie mamy 205,9 km na ponad 3691,1 km dróg żeglownych obejmujących trzy niepołączone ze sobą niewielkie odcinki Wisły i ujściowe odcinki drogi wodnej Odry. Polska jako niezbyt zamożny kraj powinna zadbać o to, by wykorzystywać najtańsze środki transportu. Tymczasem o żegludze śródlądowej po prostu się zapomina.

Powstanie LOT

imagesNa ziemiach polskich w latach 1925-1928 działało kilka spółek lotniczych. Jednak dekret prezydenta Mościckiego wydany w 1928 roku zakazał prywatnego lotnictwa i odebrał wszystkim koncesje, a rząd wykupił majątki spółek lotniczych. Już 2 stycznia 1929 roku powstała nowa spółka lotnicza z 90% udziałem Skarbu Państwa nazwana” Linie Lotnicze Lot ” . Została ona utworzona na bazie majątku przejętego od zlikwidowanej spółki ” Aerolot ”, która zgodnie z przepisami rformalnie przestała istnieć, ale praktycznie nie przerwała przewozów, zachowując ciągłość oferowanych przelotów. „Linie Lotnicze LOT” przejęły od spłki sprzęt latający i naziemny, a także obsługę techniczną i biurową. Spółka przejęła też majątki innych przedsiębiorstw lotniczych – wykupiła je lub przejęła za długi. Dlatego już w chwili swojego powstania, LOT zatrudniał 250 osób i dysponował 21 samolotami. Miał piętnaście Junkersów F-13 oraz sześć Fokerów F- VII A /1M. 7 lipca na lotnisku Mokotowskim w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia wyświęcenia LOT-u a honorowym gościem tej uroczystości był Prezydent RP.

Ignacy Mościcki. Tak się zaczęła historia LOT-u, który do dziś istnieje, zatrudnia najlepszych pilotów i wymienia maszyny na lepsze. I choć ich liczba zwiększyła się niespełna trzykrotnie, to ze względu na olbrzymią ładowność dzisiejszych samolotów, przewozi wiele więcej ludzi w wygodniejszych warunkach podróżowania.

Prawo lotnicze

491509-Polskie lotnictwo rozwijało się najpierw jako wojskowe. Dopiero potem wpadnięto na pomysł, że można samolotem przewozić także cywili. Pierwszy polski cywilny pasażer leciał samolotem w 1918 roku. Był to początek polskiego transportu powietrznego. Potem powstawały spółki które oferowały przeloty lotnicze międzynarodowe na nieduże odległości. Samoloty nie były zbyt ekonomiczne a loty były drogie, bo na pokład ówczesne maszyny mogły zabrać tylko czterech pasażerów. Zaś pilot i mechanik sterowali samolotem w otwartej kabinie. Od 1925 roku na polskich ziemiach funkcjonowało kilka spółek lotniczych wykonujących międzynarodowe przewozy lotnicze. Dlatego pojawiła się potrzeba wprowadzenia przepisów regulujących transport powietrzny. Dlatego 13 marca 1928 roku Prezydent Ignacy Mościcki wydał dekret o prawie lotniczym. Znalazły się w nim przepisy regulujące warunki powstawania firm lotniczych, nadzoru lotniczego oraz warunki i tryb udzielania koncesji na przewozy lotnicze.

Opracowany został również program uporządkowania i rozwoju lotnictwa komunikacyjnego w Polsce. Był to czas, kiedy zabrano wszystkie licencje i koncesje prywatnym firmom lotniczym i zlikwidowano prywatne firmy lotnicze. Natomiast Skarb Państwa wykupił lub przejął za długi majątek dotychczasowych spółek lotniczych. Był to koniec lotnictwa prywatnego, które od tamtej pory niemal całkowicie było skupione w rękach państwowych i kontrolowane przez rząd.

Pierwsze spółki lotnicze

lotW czerwcu 1921 roku grupa poznańskich przemysłowców i Lotników przy okazji pierwszych targów w Poznaniu zawiązała spółkę lotniczą “Aerotarg”, oferującą przewozy o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Wypożyczyła sześć samolotów niemieckich “Junkers F-13” wraz z załogami latającymi i obsługą naziemną w Wolnym mieście Gdańsk. Już w 1922 roku powstała spółka lotnicza Warszawie ” AEROLLOYD ” założona przez polskich przedsiębiorców naftowych. Posiadała samoloty F-13 Junkers, a latali nimi piloci niemieccy z bazą techniczną w Wolnym Mieście Gdańsku. W 1925 roku przekształcono spółkę w PLL” AEROLOT “spółkę akcyjną. Jej akcjonariuszami byli obywatele polscy, a siedzibą spółki była Warszawa. Pierwsze połączenie międzynarodowe spółki łączyło Warszawę i Wiedeń.

Samoloty Junkers F-13 prowadzili polscy piloci przeszkoleni w szkole pilotów firmy Junkers w Dassau. Nowoczesne na ówczesne czasy samoloty zabierały na pokład czterech pasażerów w kabinie pasażerskiej zamkniętej, ogrzewanej i wentylowanej .Pilot i mechanik lecieli w kabinie odkrytej, tuż za silnikiem samolotu. Spółka działała do 1928 roku i w końcowej fazie miała siedemnaście samolotów oraz warsztaty w Warszawie i Krakowie. Nie była to jednak jedyna spółka lotnicza w tym czasie. Od 1925 działały też inne spółki. Na przykład w Poznaniu spółka “AERO “zawiązana przez przemysłowców i polityków z tego miasta, która oferowała przewozy francuskimi samolotami.

Początki polskiego transportu lotniczego

samolot7.jpgc0bd8Historia polskiego lotnictwa jest bardzo bogata, a początki polskiego transportu lotniczego łączą się z odzyskaniem niepodległości. Pierwszymi przewozami poczty i osób zajmowało się lotnictwo wojskowe. 8 listopada 1918 z Lwowskiego lotniska mjr Stanisław Stec wystartował z pierwszym pasażerem – prof. dr. Stanisławem Stroińskim, przewożonym z oblężonego Lwowa z misją polityczną do Krakowa. Samolot po ostrzelaniu nad Przemyślem musiał lądować w Łańcucie. Już w 1919 roku na terenie zaboru prueskiego powstała ” Stacja Lotnicza Ławica” w Poznaniu, która posiadała poniemiecki sprzęt latający i dobrze wyszkolony personel. Byli to Polacy przyjęci z armii niemieckiej i awansowani do stopni oficerskich. Przez chwilę istniało nawet przedsiębiorstwo lotnicze “Narodowe Towarzystwo Żeglugi Napowietrznej w Polsce” spółka akcyjna z równym udziałem rządu polskiego, przemysłowców polskich oraz angielskiego przedsiębiorstwa lotniczego “Handley Page Transport”. która chciała uruchomić połączenie lotnicze Wolne Miasto Gdańsk- Warszawa- Kraków.

Jednak udziałowcy nie doszli do porozumienia w kwestiach finansowych i spółka się rozpadła. 13 pażdziernika 1919 roku Polska podpisała Międzynarodową Konwencję Lotniczą w Paryżu, w której zobowiązała się do współpracy i tworzenia sprzyjających warunków rozwoju międzynarodowych połączeń lotniczych. Na kolejny krok w kierunku przewożenia pasażerów i towarów samolotami trzeba było poczekać dwa lata.

Krytyczna ocena polskiej kolei

imagesMówi się o tym, że kolej w ostatnim czasie prowadzi szereg inwestycji związanych z poprawą stanu infrastruktury kolejowej, liniowej i punktowej, związanych z Euro 2012. Między innymi są remonty torów kolejowych i kluczowych stacji kolejowych. Zdaniem ministra Cezarego Grabarczyka, stan kolei sukcesywnie będzie się poprawiać, a szczególnie jakość obsługi pasażerów na kolei w Polsce będzie dużo lepsza. To ważne żeby się tak stało, bo sondaż Komisji Europejskiej wskazuje na to, że polska kolej wśród krajów UE jest na ostatnim miejscu pod względem poziomu zadowolenia pasażerów. Zdaniem ministra jednak, coraz bardziej widoczne są zmiany na polskich dworcach, z których obecnie aż siedemdziesiąt jest remontowanych, a w przyszłym roku zapowiadają się kolejne remonty, bo są na ten cel zagwarantowane środki. W roku 2012, podobnie jak w 2010 oraz w 2011, na modernizacje dworców państwo wyda setki milionów złotych. Poprawy doczeka się również stan taboru poprzez zakup nowoczesnych składów zespolonych Pendolino przez spółkę Intercity.

Także województwa samorządowe porozumiały się, jeśli chodzi o zakup nowoczesnych składów zespolonych do obsługi połączeń regionalnych. Rząd przyjął też nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. Dzięki niej, Urząd Transportu Kolejowego, a dokładnie prezes tego urzędu, uzyska nowe kompetencje, także bardziej służące zwiększeniu ochrony praw pasażerów. Projekt ustawy jeszcze nie trafił do laski marszałkowskiej, ale minister ma nadzieję na uchwalenie ustawy jeszcze w tej kadencji.

Kolej polska współcześnie

betafence_zjace1Obecnie stan kolei polskiej pozostawia wiele do życzenia. Jednak nadal, gęstość sieci kolejowej która wynosi 6,3km/100km2 jest jedną z najwyższych w Europie, gdzie średnia europejska wynosi 5,1km/100km2. To dobry wskaźnik, mimo redukcji sieci która nastąpiła w ostatnim dwudziestoleciu. Polska kolej jest też w sześćdziesięciu procentach zelektryfikowana. Biorąc pod uwagę, że średnia europejska to 45 procent, również i pod tym względem jesteśmy w czołówce. Mimo to, pasażerowie nie są zadowoleni i rezygnują z przejazdów koleją na rzecz szybkich autobusów a ostatnio na liniach międzynarodowych powszechnie przesiadają się do samolotów. Na pewno ma tu znaczenie fakt, że stan techniczny taboru nie jest najlepszy. Ponadto, mamy tylko czterdzieści procent linii dwutorowych i wielotorowych, podczas gdy średnia europejska to siedemdziesiąt procent. Wiele wątpliwości budzi też utrzymanie szlaków kolejowych. Ponadto, Polskę nie stać na inwestycje, dzięki którym kolej mogłaby zaoferować swoim pasażerom przejazdy liniami dużych prędkości. Polskie tabor kolejowy oraz kilkudziesięcioletnie, kiepsko remontowane tory po prostu by tego nie wytrzymały.

I tu koło się zamyka. Nie stać nas na inwestycje, pasażerowie odchodzą, wiec nie ma też zysku, który generowałby środki na te przyszłe inwestycje. Pozostaje pytanie, czy jest szansa, aby polska kolej całkowicie nie popadła w ruinę? Są przecież państwa które stać na inwestycje i mogą przejąć nasze linie i oczywiście pasażerów, którym jest zupełnie obojętne czy jadą pociągiem polskim czy niemieckim, oby tylko był on wygodny i szybki.

Historia polskiej kolei

bedzie_praca_dla_inzyniera_500x0_rozmiar-niestandardowyPolski transport kolejowy ma długą historię, która sięga czasów zaborów. Pierwsze połączenie to był odcinek Wrocław- Oława, który powstał w roku 1842. W okresie międzywojennym wybudowano szlak kolejowy łączący Zagłębie Górnośląskie z Gdynią, czyli Magistralę Węglową. Możliwy stał się eksport węgla drogą morską. Rozpoczęła także elektryfikacja kolei. W okresie międzywojennym połączono koleją Warszawę z Krakowem oraz Poznaniem. Niestety, tak jak wszystko, infrastrukturę kolejową zniszczono. Po powojennej odbudowie powstało wiele nowych linii o znaczeniu strategicznym, jak na przykład Centralna Magistrala Kolejowa Górny Śląsk- Warszawa. Powoli i systematycznie wprowadzano też elektryfikację kolei. Od początku jak i teraz widoczna była dysproporcja między siecią w poszczególnych rejonach Polski, która najgęściej jest zlokalizowana w zachodniej i południowo- zachodniej Polsce, z przewagą województwa katowickiego. Największymi węzły kolejowe to Warszawa, Kraków oraz Górny Śląsk. Kiedyś przez Polskę kursowały pociągi z ZSRR do NRD. Napakowane wagony toczyły się powoli jeden za drugim.

Ludzie mieszkający w osiedlach przy torach narzekali na częste hałaśliwe przejazdy, bo pociągi były bardzo ciężkie i składały się z niezliczonej ilości wagonów. Po przemianach gospodarczych i politycznych, z wiadomych względów, ich ilość znacznie się zmniejszyła. Dziś pociągi jeżdżą rzadziej, wypierają je Tiry.

Polski transport

photodune-2592152-types-of-transport-sPolskie warunku sprzyjają rozwojowi transportu, bowiem większość naszego kraju ma charakter nizinny. Ponadto mamy dostęp do morza, co umożliwia rozwój transportu morskiego i kontakty drogą morską z innymi krajami. Polska uznawana jest także za pomost pomiędzy Niemcami i Rosją, czyli tak naprawdę pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią. Jest więc bardzo ważnym krajem tranzytowym kontynentu. Najważniejszymi środkami transportu w Polsce są kolej oraz samochody. Transport samochodowy największe znaczenie odgrywa w przewozach bliższych, natomiast kolejowy wykorzystywany jest z powodzeniem na większe odległości. Taka prawidłowość występuje zarówno w zakresie transportu pasażerskiego jak i towarowego. Kiedyś Polacy mieli do wyboru w transporcie samochodowym autobusy państwowego PKS. Dziś mogą podróżować autobusami i busami prywatnych przewoźników. Jest ich bardzo wielu i są to przedsiębiorstwa konkurujące ze sobą, więc i ceny biletów nie są bardzo wysokie. Nadal podróż jednej osoby bardziej opłaca się autobusem niż samochodem. Jeśli jednak podróżuje kilka osób, to koszt paliwa do samochodu osobowego będzie niższy od biletów autobusowych dla wszystkich osób.

Jeśli wybieramy się w dłuższą podróż, warto zdecydować się na podróż koleją. Obecne pociągi dalekobieżne są coraz szybsze i wygodniejsze. Można się w nich zdrzemnąć w wagonie sypialnym, skorzystać z toalety która jest na miejscu oraz zjeść w restauracji czy rozprostować nogi na korytarzu.